SỰ KIỆN DAU WITH 3R - REDUCE REUSE RECYLE

  • Posted: 08/04/2019
  • By: editor

🎉Ngày 22/3/2019 Khoa du lịch trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm học với cộng đồng của Trường (CELC-DAU), Khoa kinh tế, bộ môn nội thất - Khoa Kiến trúc đã tổ chức buổi Triển lãm môn học với chủ đề "DAU with 3R - Reduce Reuse Recycle" với mục tiêu:
- Ứng dụng mô hình Học tập Gắn kết Cộng đồng ở mức độ cao, liên kết giữa các môn học, ngành học trong cùng 1 hoạt động hướng đến cộng đồng sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;
- Phát huy thế mạnh của Khoa Du lịch và Khoa Kiến trúc trong các hoạt động tổ chức sự kiện, truyền thông và sáng tạo; 
- Đẩy mạnh liên kết giữa các Khoa, Phòng Ban và Trung tâm trong trường, đặc biệt là Khoa Du lịch, Khoa Kiến trúc, Khoa kinh tế và Trung tâm Học tập Gắn kết cộng đồng (Các đơn vị chủ trì sự kiện).
🎊 Thông qua sự kiện, các sinh viên khối ngành du lịch có cơ hội học gắn với thực tiễn, bước đầu biết cách tổ chức một sự kiện, từ khâu lên ý tưởng, lập kế hoạch nhân sự, ngân sách, dự phòng rủi ro và ứng phó rủi ro, hậu cần trước, trong và sau sự kiện cũng như biết cách điều hành diễn biến của sự kiện.
🎊Tại sự kiện triển lãm, các bạn sinh viên D.A.U đã gây ấn tượng với nhiều sáng tạo thiết thực thông qua mô hình sản phẩm được tái chế từ những vật liệu tưởng chừng như vô giá trị. Đây là thành quả từ sự nỗ lực và cố gắng làm việc tích cực, cùng nhau đưa ra các ý tưởng từ các thành viên trong nhóm.