TRANG FANPAGE KHOA DU LỊCH
Đây là trang Fanpage chính thức của Khoa du lịch, Đh Kiến Trúc Đà Nẵng, để biết rõ hơn các hoạt động của Khoa du lịch, các bạn click vào link bên dưới nhé.

https://www.facebook.com/khoadulichdau/